Gelooft u ALLES wat u ziet op tv?  
 

LAATSTE NIEUWS


Mijn conclusie tot nu:

Maatschappelijk belang:

Indien er een gevaar of een belang is voor de samenleving, dan spreekt men over het maatschappelijk belang. In mijn situatie ligt het wat genuanceerder omdat ik vrijwillig aan een interview heb meegewerkt. Door mijn vrijwillige deelname is het verboden om er onorthodoxe journalistiek op na te houden zoals b.v. het maken van heimelijke opnames. Ook al blijkt er maatschappelijk belang tijdens het interview.

Die heimelijke opname is bewezen en wél gemaakt. Maar was er sprake van maatschappelijk belang? Nee absoluut niet! Er was één klager in de uitzending. Zij, de klager, die vooraf aan Kassa had doorgegeven dat zij niet meer mee wilde doen aan het interview en de uitzending. Het was met haar opgelost. Maar ze mocht niet cancelen van Kassa!

De heimelijk gemaakte opname is eerst ontkent. Daarna is het wel erkent met de mededeling dat dhr. Alsemgeest in de heimelijke opname dingen heeft gezegd waarvoor Nederland gewaarschuwd moest worden. Ik zou onverschillig zijn geweest. Maar zou ik zo dom zijn terwijl mijn klanten in hun recht stonden, ik wakker genoeg was om het interview met mijn telefoon op te nemen. En dan ook nog negatieve uitlatingen doen over mijn klanten tegenover notabene een consumenten programma? Als laatste schriftelijke reactie heeft Kassa gemeld dat ze niet door hadden dat de microfoon al open stond. Vreemd dat je het dan wel gebruikt in de uitzending en voor knip- en plakwerk!

Als antwoord op mijn verzoek de heimelijke opname te overleggen aan de rechter, kreeg ik te horen dat de heimelijke opname was vernietigd vanwege ruimtegebrek !

Er was dus géén klager en géén opname! Wel had Kassa nog één "troef" achter de hand. Een klant die de helft door mij een dag voor de uitzending uitbetaald heeft gekregen. Tot mijn verbazing heeft deze klant volgens onze administratie destijds met Paypal betaald. Bij die organisatie krijgt de klant 180 dagen aankoopgarantie. Dat wil zeggen als je een product niet geleverd krijgt, dan krijg je binnen die verzekerde periode je geld terug. Misschien wel een leuke manier om hier een extraatje aan over te houden! Ik kan me niet voorstellen dat iemand die Paypal gebruikt geen gebruik maakt van zijn garantie waarvoor wij de premies betaalden.

Is dit het maatschappelijk belang waarvoor Kassa het Nederlandse volk voor mij moest waarschuwen? Nee natuurlijk niet omdat die er gewoonweg niet was!

Wel moet Kassa dus dringend maatschappelijk belang aantonen om hun onorthodoxe werkwijze te rechtvaardigen. Hoe zijn dat doen? Zij brengen getuigen in die een half jaar later bij Tros Opgelicht "optraden" waarmee ze proberen te bewijzen dat ze het bij het rechte eind hadden. De werkelijkheid is dat zij Tros Opgelicht zelf veroorzaakt hebben.

Als je liegt over een Keurmerk van een bedrijf en sterk suggereert dat de eigenaar van dat bedrijf een oplichter is, dan heeft dat consequenties. Vooral als je je boodschap aan 1,5 miljoen Nederlanders richt. Investeerders trekken zich terug. Niemand koopt nog en het is over met het bedrijf etc. etc..

Het lijkt mij dat de rechter zou moeten oordelen over het feitelijke bewijsmateriaal waar Kassa op 11 april 2015 over beschikte en meer niet. Dan kan er maar één uitspraak komen.

Het werkelijke maatschappelijke belang is in mijn ogen de kijker (de belastingbetaler) die op de verkeerde voet wordt gezet.

Derden:

Het blijkt dat programma's zoals Kassa Belbus en Tros Opgelicht zich verschuilen achter de uitspraken van "derden" in hun uitzendingen. M.a.w. ze kunnen de schuld afschuiven op de klagers in de uitzending door te zeggen dat zij het niet hebben gezegd! De klagers weten het waarschijnlijk nog niet maar zij kunnen wel degelijk aansprakelijk gesteld worden. Iets wat ik t.z.t. ook beslist ga doen.

Een voorbeeld: In mijn zaak zegt Kassa tegen de rechtbank dat ze me nooit oplichter hebben genoemd. Nee niet letterlijk. Wat ze wel doen is de kijker doen geloven dat ik strafrechtelijk een keurmerk gebruik. Dat er tijdens de uitzending iemand aangifte wegens oplichting tegen mij online op een computer doet. De kijker zal mij na die beelden beslist geen Sinterklaas noemen. 

Inmiddels is keihard bewezen dat mijn keurmerk alleen maar rechtsgeldig is gevoerd en dat er voor en tijdens de uitzending van Kassa geen enkele aangifte tegen mij en mijn vrouw liep. Ook van mw. Groeneveld niet! Dat maakt ook dat deel van de aangifte in de uitzending onrechtmatig. Als de rechter daadwerkelijk alleen zou vonnissen gebaseerd op het feitelijke bewijsmateriaal dat ze op het moment van de uitzending beschikbaar hadden, dan hadden ze niets en kan de rechter maar één vonnis uitspreken.

Vrijheid van meningsuiting: Een groot goed, dat zonder meer! Echter die wet is ontstaan omdat het voor de overheid onmogelijk is om alle publicaties op de radio, tv, krant e.d. van te voren te controleren. Wat de wet ook zegt is dat de maker van die publicaties ten alle tijden verantwoordelijk is voor de inhoudt ervan. Helaas is deze wet op grote schaal overtreden en daar moet wat aan gedaan worden.

Prevaleren: De rechter neemt bij zaken veelal in overweging welke schade van wie van de partijen prevaleert. De schade voor de uitzender of de schade voor degene die in beeld is gebracht. Pure onzin natuurlijk als je gewoon naar bewijs en waarheid kijkt.

Hypothetische vraag: De volgende vraag zou ik graag aan de rechter willen stellen. Meneer de rechter, dit is een hypothetische vraag: Stel dat ik een media bedrijf bezit waarmee ik 1,5 miljoen mensen bereik. Stel ook dat ik van derden heb gehoord dat er bij u vonnissen te koop zijn. M.a.w de partij die het meest betaalt aan u wint de zaak. Dan zou afschuwelijk voor u zijn omdat ik het toch uitzend en vooral omdat u zo niet bent. Maar ja, de uitzending levert me veel op en ik heb het van derden gehoord dus ik kan er niets aan doen en ben ik er dus niet verantwoordlijk voor. Ik ga ook die bronnen niet onderzoeken want als ik het mis heb, heb ik geen uitzending.

Nu volgt mijn volgende hypothetische vraag: Stel nou dat u gaat procederen tegen mij en u heeft het geluk dat u uw eigen zaak mag voorzitten. Laat u dan de schade voor mij voor zitten en accepteert u dan de schade voor uzelf vanwege het belang van mij dat onrechtmatig prevaleert?

Tros Opgelicht en VARA's Kassa hebben bij de rechtbank een goeie naam. Ja dat klopt omdat er bijna nooit een rechtszaak tegen ze gevoerd wordt. Hun falen blijft dan onder de radar en alleen hun successen zullen worden gezien. Als ik voor de eerste keer in mijn leven een misdaad pleeg, kom ik er echt niet mee weg omdat ik altijd zo braaf ben geweest. Kassa en de Tros hebben diverse mensen zo kapot gemaakt dat die mensen volledig uitgewrongen zijn op financieel en geestelijk gebied en daarom opgeven of niet verder kunnen.

8 maart 2019: Verloop hoger beroep.

Inmiddels hebben wij in hoger beroep onze Memorie van Grieven ingediend. Een Memorie van Grieven is eigenlijk een samenvatting van ons bezwaar tegen de uitspraken in het vonnis van de kantonrechter op 11 april 2018. Ook de tegenpartij (Kassa) heeft daar een kopie van ontvangen en hebben inmiddels hun schriftelijke reactie gegeven. Dit noemt men de Memorie van Antwoord. Ik moet u vertellen dat ik me daar absoluut geen zorgen over maak. Het enige waar ik me wel zorgen over maak is dat het allemaal zo lang duurt.

De rechtbank heeft inmiddels 4 volledige dossiers bij mijn advocaat opgevraagd. Deze dossiers zullen worden bestudeerd door 3 of meer rechters. Ik hoop dat er veel inhoudelijke aandacht aan wordt besteed. Er is inmiddels besloten dat er een zitting zal gaan plaatsvinden in januari 2020! U begrijpt wat ik bedoel met dat het allemaal zo erg lang duurt. De rechtbanken hebben met een enorme achterstand te maken. Een politiek falen misschien!?

Ik ben het nu wel gewend en heb geduld maar het heeft ook zijn voordelen. Op dit moment ben ik nog bezig met diverse onderzoeken en Kassa heeft een aantal zaken aangewend uit Tros Opgelicht om hun gelijk te halen. Zaken door hun zelf veroorzaakt, een uitzending van een half jaar na Kassa!

Op die zaken zal ik uitgebreid gaan reageren bij de rechtbank met stukken waar u t.z.t. erg verrast over zult zijn. Ik had dat liever niet gedaan omdat mijn zaak tegen Tros Opgelicht nog opgestart moet worden waarvan ik vind dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat is ook de reden waarom ik die stukken (bewijzen) altijd achter de hand heb gehouden en niet heb gepubliceerd. Maar oké, Kassa wil het zo graag en dwingen mij om het in te brengen!

Nogmaals, Kassa is de oorzaak en de Tros een natuurlijk en ongezond gevolg!


Zie mijn reactie op opmerkelijke acties van Tros Opgelicht op www.klimatras.eu

17 december 2018: Hoger beroep ingediend.

Mijn advocaat heeft de Memorie van Grieven ingediend. Dat zijn de bezwaren die we hebben tegen het vonnis van de kantonrechter. Er zitten o.a. brieven bij van de politie dat er geen enkele aangifte tegen ons liep op en voor de uitzending van Kassa. Ook is er door ons een verband aangetoond tussen Kassa en de Tros een half jaar later. De Tros heeft NIETS te maken in onze zaak tegen Kassa. Het is een gevolg geweest van de oorzaak en dat was Kassa Belbus.

8 juli 2018 : Hoger beroep 

Ik heb eerst nog even wat onderzoek gedaan. Alhoewel wij in het vonnis van de kantonrechter op diverse punten in ons gelijk zijn gesteld, vonniste de rechter toch in ons nadeel. Zo stelt de kantonrechter dat er tegen dhr. Alsemgeest veel meer politie aangiften liepen dan alleen die van mw. Groeneveld. Wanneer zijn die gedaan dan? Na contact te hebben gehad met de politie blijkt er dat er op de dag van de uitzending, 11 april 2015, én de periode daarvoor géén enkele aangifte liep tegen zowel mijzelf als mijn vrouw. Ook van mw. Groeneveld niet! 

Waar het ons om gaat is het volgende: Direct na de uitzending van Kassa is er op hun site een forum opgestart. In dit forum is er door een groep kwaadwillenden een enorme hetze tegen ons georganiseerd. Deze groep mensen heeft de berichtgeving van Kassa blindelings geloofd. Er werd opgeroepen om stappen te nemen naar Tros Opgelicht. Tot het doen van aangiftes bij de politie. Het informeren van de bank waarmee wij toen zaken deden. Bedreigingen en beledigingen kenden zijn weerga niet. Ook bij ons aan huis. Mijn vrouw en kinderen werden daarin niet ontzien en ga zo maar door. Ook door de uitzending en door de berichtgevingen op het forum trokken onze zakenrelaties zich volledig terug.

Die zakenrelaties waren hard nodig om het gat te dichten dat was ontstaan door geleden schade. Diverse leveranciers leverden te laat en vaak verkeerde producten. Ook waren de geleverde producten regelmatig vuil. Inmiddels hadden wij definitieve oplossingen gevonden om onze klanten te kunnen bedienen. Wij wilden onze klanten alleen maar producten leveren waar wij achter konden staan.

Dat kon nu geen doorgang meer vinden omdat onze zakenrelaties zich volledig hadden teruggetrokken. Het enige dat ons nog gerust stelde is dat onze klanten verzekerd waren middels het CBW keurmerk waarvoor wij veel premies moesten betalen. Helaas bleek dat keurmerk volledig waardeloos te zijn voor onze klanten waarover u meer kunt lezen onder het kopje "pleidooi" op deze pagina.

Dát is de aanleiding geweest voor de mensen om aangifte te gaan doen, ná de uitzending Kassa Belbus!

Na de aangiften is er een politieonderzoek naar ons gestart. Mijn vrouw is door de politie "gehoord" op het bureau. Een verschrikkelijke degenererende ervaring. Zelf ben ik ook uitgebreid onderzocht. Er is onderzoek naar ons gedaan door de ABN en de curator van ons na 8 jaar failliete bedrijf. Alle drie de partijen zijn tot dezelfde conclusie gekomen: Géén sprake van oplichting. De bank heeft hun relatie met ons na het onderzoek aangehouden.

De rechter betrekt Tros Opgelicht erbij! Die uitzending was een half jaar later en heeft niets te maken met onze procedure tegen Kassa. Tros Opgelicht is een rechtstreeks gevolg van Kassa. Logisch dat onze klanten na de beeldvorming door Kassa over mij, zich bedrogen voelde en stappen ondernamen om aan hun recht te komen. 

De kantonrechter spreekt in haar vonnis in aannames: Zo zou dhr. Alsemgeest tijdens de uitzending van Tros Opgelicht rekeningen onbetaald hebben gelaten. Een investeerder niet terugbetaald hebben en van een leverancier goederen hebben afgenomen zonder betaling. Ze is klakkeloos op de beweringen van Kassa ingegaan. 

Dat er rekeningen onbetaald zijn gebleven lijkt me niet onlogisch. Kassa heeft mijn broodwinning gesloopt!

Over de investeerder en leverancier kan ik kort zijn: Ze staan beide te liegen in de uitzending. Ik kan dat bewijzen middels emails en opgenomen telefoongesprekken. Ik heb deze punten over de Tros met tegenzin beantwoord omdat het in een andere rechtszaak thuishoort die nu nog voorbereid wordt. Ik moest het wel beantwoorden omdat de rechter het in onze procedure tegen Kassa wél meeneemt in haar vonnis. Ik zal mij voor nu onthouden van de namen van de investeerder en leverancier en niet verder ingaan op Tros Opgelicht. Nogmaals de Tros hoort in deze procedure niet thuis. 

Tot slot: Kassa Belbus staat geclassificeerd als amusement programma en géén journalistiek programma. Het gaat dus om geld en kijkcijfers en meer niet. Het geeft ze ook een groot voordeel. Als amusement programma hoeven ze geen verantwoording af te leggen aan de ombudsman van de NPO want die gaat alleen over journalistieke programma's. Ook bij de Raad voor de Journalistiek leggen ze geen verantwoording af. De Raad voor de Journalistiek is een vrijwillige organisatie waarbij de medewerking van Kassa niet verplicht is. 

Dus waar kan iemand die vals beschuldigt wordt terecht? Precies, nergens! Alleen bij de rechtbank nog terwijl veel mensen door zo'n uitzending financieel en mentaal zijn uitgewrongen en geen fut meer hebben. En als ze het wel kunnen opbrengen, is er erg veel geduld voor nodig. Ik ben er nu meer dan 3 jaar mee bezig. 

De persvrijheid geeft ze nog meer ruimte. Er zullen geen bemoeienissen van de overheid zijn bij het in elkaar lassen en fabriceren van een uitzending. Dat geeft de programmamaker volledig vrij spel.  Wel zegt de wet dat ze na uitzending alsnog verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de inhoud van de uitzending. Maar helaas, voor de meesten zal dat te laat zijn en zullen geen gerechtelijke procedure opstarten. Hoeveel mensen zijn er nog meer door dit soort programma's de dupe geweest vraag ik me af?

4 juli 2018 : Brief aan minister Slob

Aansluitend op de brief van dhr. Wouter Tijdgat aan minister Slob, (zie pagina Interessant 29 juni 2018) heb ik ook een brief aan minister Slob gestuurd. Klik hieronder op de afbeelding voor de brief.


 

11 april 2018 : De kantonrechter wijst vonnis

De rechter heeft vervroegd vonnis gewezen en heeft ons op een paar punten in het gelijk gesteld. Zo zijn wij bijvoorbeeld in ons gelijk gesteld over het keurmerk waarvan wij lid waren. Kassa wekte in de uitzending zeer sterk de suggestie dat wij onterecht gebruik maakte van dat keurmerk. Alleen dat is al voldoende om een bedrijf onderuit te halen. Er zijn in het vonnis juridische en feitelijke fouten gemaakt op andere punten in ons nadeel en daartegen gaan we in hoger beroep. 5 april 2018 : Vonnis opgeschort. Vanwege drukte bij  de rechtbank is het wijzen van vonnis helaas opgeschort. De voorlopige datum is nu 2 mei 2018.

30 maart 2018 : Artikel van Mijn advocaat

Klik hier voor een artikel geschreven door mijn advocaat Floris Holthuis.

6 maart 2018 : Ons pleidooi in de rechtbank

Op 6 maart 2018 is er een pleidooi zitting geweest. Zowel BNNVARA als wij hebben pleidooi mogen houden. Op 4 april 2018 wijst de rechter vonnis. Op een aantal stellingen van Kassa wil ik graag nog reageren omdat er op de zitting te weinig tijd was.

Stellingen Kassa tijdens pleidooi  

Stelling Kassa 1:

Dhr. Alsemgeest had veel positieve recensies op het internet omdat hij zijn klanten 10% korting gaf voor het plaatsen van een positieve recensie?!

Ik verkocht matrassen met de garantie dat de koop in de eerste 60 dagen ongedaan kon worden gemaakt tegen volledige terugbetaling als de klant niet tevreden zou zijn met de Klimatras. 

M.a.w. aldus Kassa: Een klant die niet tevreden is met een Klimatras besluit dan toch om deze te behouden voor de korting van 10%. En voor deze "beloning" schrijft de klant ook nog een positieve recensie? Kassa doet de aanname dat een ontevreden klant dan voor de korting gaat ipv volledige terugbetaling.  Dat klinkt erg overtuigend. U kunt er vertrouwen in hebben dat elke recensie oprecht en gemeend was.


Stelling Kassa 2:

Vrijwel alle terugbetalingen door dhr. Alsemgeest zijn gedaan na  inmenging van Kassa.

De werkelijkheid ligt wederom anders :

Vóór 16 maart 2015, de dag dat Kassa mij benaderde zijn er 234 mensen terugbetaald die er voor kozen om niet meer te wachten op hun bestelling. Een keuze die wij aan al onze klanten hebben aangeboden. Ná 16 maart 2015, de dag van het interview en voor de uitzending van 11 april 2015 zijn er nog eens 47 mensen terugbetaald. Na 11 april zijn er nog 39 mensen terugbetaald.  


Stelling Kassa 3:

Kassa verdedigt pertinent en stellig een aantal onderwerpen behandeld in de door hun gemaakte opnames.

Bijzonder: Wij hebben via de rechtbank alle "ruwe opnames" van de uitzending opgevraagd. Als antwoord heeft Kassa aan de rechtbank meegedeeld dat zij alle "ruwe opnames" vernietigd hebben i.v.m. ruimtegebrek. Hoe kan je onderwerpen dan pertinent en stellig verdedigen?!  Aangezien ik het gehele interview met mijn telefoon heb opgenomen, kan ik u pertinent en stellig vertellen dat hun stelling(en) niet kloppen!


Stelling Kassa 4:

Kassa verwijst naar Tros Opgelicht als zijnde hun bewijs van mijn nalatigheid. Kassa vergeet echter te vermelden dat het gedupeerden waren die ontstaan zijn na hun uitzending. Dé reden voor onze investeerders om zich terug te trekken waardoor wij niet meer konden leveren. Een aantal mensen zijn daarom zeer begrijpelijk de weg naar Tros Opgelicht ingeslagen met alles wat zij voorgeschoteld hebben gekregen. De weg naar de Tros hadden zij nooit gezocht als er geen Kassa uitzending was geweest. 


Stelling Kassa 5:

Causaal verband: Kassa stelt wederom dat er geen causaal verband bestaat tussen onze schade en hun uitzending.

Op de dag van de uitzending en een dag erna heb ik minimaal 50 mails ontvangen met de o.a. volgende strekking: "Geachte heer Alsemgeest. Ik heb de uitzending van Kassa gezien en ben erg geschrokken. Ik annuleer direct mijn bestelling en wil vandaag nog mijn geld terug."  Dat lijkt mij causaal verband.


Stelling Kassa 6:

Kassa meldt dat de uitschrijving bij het CBW bewijst dat wij in zwaar weer verkeerde. Over dat zware weer ben ik nooit geheimzinnig geweest. 

Op het moment dat het CBW aankondigde mij te royeren vanwege klachten die ze hadden ontvangen heb ik me daarbij neergelegd. Op het moment van de aankondiging liepen er bij het CBW ongeveer 10 klachten in een jaar tijd waarvan er op dat moment  9 waren opgelost. Waarom heb ik me erbij neergelegd? Ik heb destijds alle kleine lettertjes van het CBW nog eens nagelezen en vond de garanties naar mijn klanten uitermate slecht dus ging ik tegen het royement niet in beroep.

Ik schaam me nu dood dat ik toen geen beter onderzoek naar het CBW heb gedaan. Ik was erg blij dat ik mijn klanten kon verzekeren. De meest gedupeerde klanten stammen ook uit de periode dat wij lid waren. Maar helaas.

Voordat een klant recht op vergoeding had moest eerst ons bedrijf failliet. Dan pas kon de klant aanspraak maken op een vergoeding. Die vergoeding bestond uit een kortingsbon van 25% die besteed moest worden bij een andere veel duurdere CBW erkende winkel.

Ons royement verliep op 28 februari 2015. Daarna hebben we nog geen minuut het keurmerk gevoerd.

In de uitzending suggereerde Kassa sterk dat wij een vals keurmerk voerden tijden de aankoop van mw. Groeneveld met de  volgende zinsnede: "Uit navraag bleken ze niet geregistreerd te staan bij het CBW. Saskia dacht dus geen enkel risico te lopen maar helaas! Dat viel tegen." Mw Groeneveld heeft haar bestelling geplaatst op 6 juli 2014 toen wij wél erkend lid van het CBW waren.

Ook heeft de kijker de suggestie als waarheid opgepakt, zie afbeelding ter herinnering:





Stelling Kassa 7:

Kassa verwijt mij het doorgaan met mijn bedrijf en dat ik betaaltoezeggingen niet nakwam. Inderdaad gingen er een aantal toezeggingen naar mij niet door en moest ik dat tot mijn grote spijt weer aan mijn klanten meedelen. Ik zag daar vreselijk tegen op. Uiteindelijk ben ik op zeker gegaan om drie investeerders te benaderen die mij al vaak hadden bijgestaan. Ik ging dus door omdat ik investeerders achter de hand had.  Alleen moest ik nog overbruggen.

Overigens zou het geen mooie zaak zijn wanneer ondernemers de deur van hun winkel dichtdoen op het moment dat het tegen zit. Ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te redden, dag en nacht ben ik bezig geweest om het tij te keren.  Het was voor mij ondenkbaar om mijn klanten in de kou te zetten. 


Stelling Kassa 8:

Kassa stelt dat 25% van de uitzending van 4 min en 5 sec aan mij is besteed voor wederhoor.

Ik heb hier nog eens een rekensommetje op los gelaten: Eerst heb ik de hele uitzending bekeken en de zinnen die ik uitgesproken heb opgeschreven. Die teksten heb ik toen vergeleken met het interview dat ik met mijn telefoon opgenomen heb. Wat blijkt: De twee zinnen die ik uitsprak in de uitzending beslaan nog geen 4% van de uitzending en nog geen 1,25% van het hele interview! Dat zijn hele andere cijfers dan 25%.


Stelling Kassa 9:

Kassa vind de door ons ondervonden bedreigingen normaal.

Bedreigingen zoals brandbommen naar ons huis, zéér bedreigende en intimiderende bezoeken aan ons huis waarbij de politie nodig is geweest. Onze kinderen die bedreigd werden. Doodsbedreigingen. De vele emails eveneens met bedreigingen en beledigingen en het oproepen tot heztes e.d. Ja gelukkig maar dat dat normaal is. Het gebeurd tenslotte bij veel mensen!?


Stelling Kassa 10:

Kassa stelt dat mw. Groeneveld vrijwillig heeft meegedaan. 

Onderstaand sms bericht van mw. Groeneveld zegt iets heel anders. Wat mij nog meer verbaasd is dat Kassa zelf aan de rechtbank heeft geschreven dat mw. Groeneveld niet meer mee wilde doen. Waar is die vrijwilligheid dan?

Nog een laatste opmerking: Kassa Belbus is een "consumenten programma" en heeft het opgenomen voor één klant die al terugbetaald was en niet meer mee wilde doen. Wat gaat Kassa doen aan al die mensen die na de uitzending wél gedupeerd zijn. Wat is er tenslotte mee bereikt. Totale chaos! 

Wat was nou werkelijk de basis van de uitzending. Een mevrouw die terugbetaald was en niet mee wilde doen. Dat ik in een opname onverschillig ben geweest t.o.v. mijn klanten. Maar die opnames zijn allemaal vernietigd!

11 FEBRUARI 2017 : Dagvaarding Kassa

De dagvaarding m.b.t. de uitzending van de Kassa Belbus is uitgereikt aan de VARA.

Wordt vervolgd.....

3 OKTOBER 2016 : Politie pleit ons vrij

Er is géén sprake van oplichting en wij staan niet meer als "verdachten" geregistreerd aldus een bericht van de politie vandaag. Dat deel van de zaak is dus afgesloten! Deze uitslag is het gevolg van een uitgebreid onderzoek die de politie naar ons heeft gedaan. Het onderzoek was opgestart als gevolg van aangifte van oplichting door een groep mensen tegen zowel mijzelf als mijn vrouw NA de uitzendingen van vorig jaar.

Tevens heeft de curator in het faillissement van mijn vrouw alsmede de ABN onderzoek naar ons gedaan. Beiden zijn tot dezelfde conclusie gekomen als de politie.