Gelooft u ALLES wat u ziet op tv?  
 

LAATSTE NIEUWS


4 juli 2018

Aansluitend op de brief van dhr. Wouter Tijdgat aan minister Slob, (zie pagina Interessant 29 juni 2018) heb ik ook een brief aan minister Slob gestuurd. Klik hieronder op de afbeelding voor de brief.


11 april 2018

De rechter heeft vervroegd vonnis gewezen en heeft ons op een paar punten in het gelijk gesteld. Zo zijn wij bijvoorbeeld in ons gelijk gesteld over het keurmerk waarvan wij lid waren. Kassa wekte in de uitzending zeer sterk de suggestie dat wij onterecht gebruik maakte van dat keurmerk. Alleen dat is al voldoende om een bedrijf onderuit te halen. Er zijn in het vonnis juridische en feitelijke fouten gemaakt op andere punten in ons nadeel en daartegen gaan we in hoger beroep. 

5 april 2018

Vanwege drukte bij  de rechtbank is het wijzen van vonnis helaas opgeschort. De voorlopige datum is nu 2 mei 2018.

30 maart 2018

Klik hier voor een artikel geschreven door mijn advocaat Floris Holthuis.

6 maart 2018

Pleidooi

Op 6 maart 2018 is er een pleidooi zitting geweest. Zowel BNNVARA als wij hebben pleidooi mogen houden. Op 4 april 2018 wijst de rechter vonnis. Op een aantal stellingen van Kassa wil ik graag nog reageren omdat er op de zitting te weinig tijd was.

Stelling  Kassa 1:

Dhr. Alsemgeest had veel positieve recensies op het internet omdat hij zijn klanten 10% korting gaf voor het plaatsen van een positieve recensie?!

Ik verkocht matrassen met de garantie dat de koop in de eerste 60 dagen ongedaan kon worden gemaakt tegen volledige terugbetaling als de klant niet tevreden zou zijn met de Klimatras. 

M.a.w. aldus Kassa: Een klant die niet tevreden is met een Klimatras besluit dan toch om deze te behouden voor de korting van 10%. En voor deze "beloning" schrijft de klant ook nog een positieve recensie? Kassa doet de aanname dat een ontevreden klant dan voor de korting gaat ipv volledige terugbetaling.  Dat klinkt erg overtuigend. U kunt er vertrouwen in hebben dat elke recensie oprecht en gemeend was.

Stelling Kassa 2:

Vrijwel alle terugbetalingen door dhr. Alsemgeest zijn gedaan na  inmenging van Kassa.

De werkelijkheid ligt wederom anders :

Vóór 16 maart 2015, de dag dat Kassa mij benaderde zijn er 234 mensen terugbetaald die er voor kozen om niet meer te wachten op hun bestelling. Een keuze die wij aan al onze klanten hebben aangeboden. Ná 16 maart 2015, de dag van het interview en voor de uitzending van 11 april 2015 zijn er nog eens 47 mensen terugbetaald. Na 11 april zijn er nog 39 mensen terugbetaald.  

Stelling Kassa 3:

Kassa verdedigt pertinent en stellig een aantal onderwerpen behandeld in de door hun gemaakte opnames.

Bijzonder: Wij hebben via de rechtbank alle "ruwe opnames" van de uitzending opgevraagd. Als antwoord heeft Kassa aan de rechtbank meegedeeld dat zij alle "ruwe opnames" vernietigd hebben. Aangezien ik het gehele interview met mijn telefoon heb opgenomen, kan ik u pertinent vertellen dat hun stelling(en) niet kloppen. Vooral omdat al hun ruwe opnames vernietigd zijn! 

Stelling Kassa 4:

Kassa verwijst naar Tros Opgelicht als zijnde hun bewijs van mijn nalatigheid. Kassa vergeet echter te vermelden dat het gedupeerden waren die ontstaan zijn na hun uitzending. Dé reden voor onze investeerders om zich terug te trekken waardoor wij niet meer konden leveren. Een aantal mensen zijn daarom zeer begrijpelijk de weg naar Tros Opgelicht ingeslagen met alles wat zij voorgeschoteld hebben gekregen. De weg naar de Tros hadden zij nooit gezocht als er geen Kassa uitzending was geweest. 

Stelling Kassa 5:

Causaal verband: Kassa stelt wederom dat er geen causaal verband bestaat tussen onze schade en hun uitzending.

Op de dag van de uitzending en een dag erna heb ik minimaal 50 mails ontvangen met de o.a. volgende strekking: "Geachte heer Alsemgeest. Ik heb de uitzending van Kassa gezien en ben erg geschrokken. Ik annuleer direct mijn bestelling en wil vandaag nog mijn geld terug."  Dat lijkt mij causaal verband.

Stelling Kassa 6:

Kassa meldt dat de uitschrijving bij het CBW bewijst dat wij in zwaar weer verkeerde. Over dat zware weer ben ik nooit geheimzinnig geweest. 

Op het moment dat het CBW aankondigde mij te royeren vanwege klachten die ze hadden ontvangen heb ik me daarbij neergelegd. Op het moment van de aankondiging liepen er bij het CBW ongeveer 10 klachten in een jaar tijd waarvan er op dat moment  9 waren opgelost. Waarom heb ik me erbij neergelegd? Ik heb destijds alle kleine lettertjes van het CBW nog eens nagelezen en vond de garanties naar mijn klanten uitermate slecht dus ging ik tegen het royement niet in beroep.

Ik schaam me nu dood dat ik toen geen beter onderzoek naar het CBW heb gedaan. Ik was erg blij dat ik mijn klanten kon verzekeren. De meest gedupeerde klanten stammen ook uit de periode dat wij lid waren. Maar helaas.

Voordat een klant recht op vergoeding had moest eerst ons bedrijf failliet. Dan pas kon de klant aanspraak maken op een vergoeding. Die vergoeding bestond uit een kortingsbon van 25% die besteed moest worden bij een andere veel duurdere CBW erkende winkel.

Ons royement verliep op 28 februari 2015. Daarna hebben we nog geen minuut het keurmerk gevoerd.

In de uitzending suggereerde Kassa sterk dat wij een vals keurmerk voerden tijden de aankoop van mw. Groeneveld met de  volgende zinsnede: "Uit navraag bleken ze niet geregistreerd te staan bij het CBW. Saskia dacht dus geen enkel risico te lopen maar helaas! Dat viel tegen." Mw Groeneveld heeft haar bestelling geplaatst op 6 juli 2014 toen wij wél erkend lid van het CBW waren.

Ook heeft de kijker de suggestie als waarheid opgepakt, zie afbeelding ter herinnering:
Stelling Kassa 7:

Kassa verwijt mij het doorgaan met mijn bedrijf en dat ik betaaltoezeggingen niet nakwam. Inderdaad gingen er een aantal toezeggingen naar mij niet door en moest ik dat tot mijn grote spijt weer aan mijn klanten meedelen. Ik zag daar vreselijk tegen op. Uiteindelijk ben ik op zeker gegaan om drie investeerders te benaderen die mij al vaak hadden bijgestaan. Ik ging dus door omdat ik investeerders achter de hand had.  Alleen moest ik nog overbruggen.

Overigens zou het geen mooie zaak zijn wanneer ondernemers de deur van hun winkel dichtdoen op het moment dat het tegen zit. Ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te redden, dag en nacht ben ik bezig geweest om het tij te keren.  Het was voor mij ondenkbaar om mijn klanten in de kou te zetten. 

Stelling Kassa 8:

Kassa stelt dat 25% van de uitzending van 4 min en 5 sec aan mij is besteed voor wederhoor.

Ik heb hier nog eens een rekensommetje op los gelaten: Eerst heb ik de hele uitzending bekeken en de zinnen die ik uitgesproken heb opgeschreven. Die teksten heb ik toen vergeleken met het interview dat ik met mijn telefoon opgenomen heb. Wat blijkt: De twee zinnen die ik uitsprak in de uitzending beslaan nog geen 4% van de uitzending en nog geen 1,25% van het hele interview! Dat zijn hele andere cijfers dan 25%.

Stelling Kassa 9:

Kassa vind de door ons ondervonden bedreigingen normaal.

Bedreigingen zoals brandbommen naar ons huis, zéér bedreigende en intimiderende bezoeken aan ons huis waarbij de politie nodig is geweest. Onze kinderen die bedreigd werden. Doodsbedreigingen. De vele emails eveneens met bedreigingen en beledigingen en het oproepen tot heztes e.d. Ja gelukkig maar dat dat normaal is. Het gebeurd tenslotte bij veel mensen!?

Stelling Kassa 10:

Kassa stelt dat mw. Groeneveld vrijwillig heeft meegedaan. 

Onderstaand sms bericht van mw. Groeneveld zegt iets heel anders. Wat mij nog meer verbaasd is dat Kassa zelf aan de rechtbank heeft geschreven dat mw. Groeneveld niet meer mee wilde doen. Waar is die vrijwilligheid dan?

Nog een laatste opmerking: Kassa Belbus is een "consumenten programma" en heeft het opgenomen voor één klant die al terugbetaald was en niet meer mee wilde doen. Wat gaat Kassa doen aan al die mensen die na de uitzending wél gedupeerd zijn. Wat is er tenslotte mee bereikt. Totale chaos! 

Wat was nou werkelijk de basis van de uitzending. Een mevrouw die terugbetaald was en niet mee wilde doen. Dat ik in een opname onverschillig ben geweest t.o.v. mijn klanten. Maar die opnames zijn allemaal vernietigd!

11 FEBRUARI 2017:

De dagvaarding m.b.t. de uitzending van de Kassa Belbus is uitgereikt aan de VARA.

Wordt vervolgd.....

3 OKTOBER 2016:

Er is géén sprake van oplichting en wij staan niet meer als "verdachten" geregistreerd aldus een bericht van de politie vandaag. Dat deel van de zaak is dus afgesloten! Deze uitslag is het gevolg van een uitgebreid onderzoek die de politie naar ons heeft gedaan. Het onderzoek was opgestart als gevolg van aangifte van oplichting door een groep mensen tegen zowel mijzelf als mijn vrouw NA de uitzendingen van vorig jaar.